Koje sve pogodnosti dete stiče upisom u privatne gimnazije?

Put od prijemnog ispita pa sve do upisa u odabranu srednju školu može biti zaista stresan i za roditelje i za dete.

Prijemni ispiti kao obaveza u službi su testiranja znanja učenika i od njega može zavisiti budućnost. To je osnovni razlog za izražen pritisak, ali i užurbanu pripremu i pažljivo odabran raspored učenja. Specifični priručnici, mirno mesto za učenje i postignut dobar rezultat na primejmnom samo su koraci ka stupanju u srednjoškolsko obrazovanje. No, krajnji cilj u ovoj etapi jeste zapravo upis. Često se postavlja pitanje koju srednju školu je najbolje odabrati i prema kojim kriterijumima se voditi u odabiru? Da li pratiti sposobnosti deteta ili težiti ka školi koja ima izraženo iskustvo u radu sa decom i kvalitetan imidž? 

Kakvu srednju školu odabrati

Većini roditelja je veoma važno ne samo da dete stekne obrazovanje već i da se razvija kao svestrana ličnost koja voli kulturne manifestacije, knjige i znanje. Radoznalost deteta se može održati i u privatnoj i u državnoj srednjoj školi. Dosta je predrasuda po pitanju privatnih srednjih škola i gimnazija, pre svega što se tiče finansija i staleža. One nisu namenjene samo imućnim porodicama niti javnim ličnostima. Privatne srednje škole i gimanzije u Beogradu ili bilo kom drugom gradu, prilagođene su i za ljude koji ne zarađuju previše upravo zbog popusta i mogućnosti plaćanja na mnogo rata. Uspeh dece čini se kao da nema cenu, pa prilikom odabira srednje škole ne treba biti isključiv ni prema privatnom obrazovanju koje može dati sjajne rezultate za upis na bilo koji fakultet. 

Šta je potrebno za upis u srednju školu

Upisati željenu srednju školu velika je stvar. U obzir se ne uzimaju samo bodovi već i broj konkurenata. Pored dobrih rezultata na prijemnom ispitu potrebno je željenoj školi dostaviti raznovrsnu dokumentaciju. U pitanju je svedočanstvo, izvod iz matične knjige rođenih, a neretko i očitana lična karta staratelja ili roditelja, kao i niz popunjenih prijava, odgovarajućeg lekarskog uverenja ukoliko ga škola zahteva, i naravno potpisan ugovor sa školom ukoliko je reč o privatnoj srednjoj školi.  

Programi privatnih srednjih škola

Gimnazije se posebno ističu po jakom programu, mnogobrojnim predmetima i izrazitim zahtevima, ali ni druge privatne škole različitih obrazovnih profila ne manjkaju u tome. Iz nastavnog programa najčešće se izostavljaju zastarele norme obrazovanja a ono što je savremeno to se sve više i više unapređuje zahvaljujući inovativnim tehnologijama. Istina je da su nastavni programi uređeni zakonom Republike Srbije, ali s obzirom na dinamiku privatnih srednjih škola u obrazovanju se teži ka svetskim standardima. Privatne srednje škole bilo da je reč o IT sektoru, sportskim školama, srednjoj tehničkoj školi, medicinskoj ili bilo kojoj gimnaziji imaju specifičan pristup nastavi. To je uglavnom rad sa manjim grupama učenika i sa mnoštvo kako teorijske tako i praktične nastave. 

Privatne gimnazije 

Privatne gimnazije jesu veoma slavne škole koje pružaju mogućnost učenicima da savladaju veliki broj stranih jezika, izbornih predmeta i uživaju u mogućnosti korišćenja različitih laboratorija. Želja mladih ljudi ka novim znanjima veoma je poštovana u ovim srednjim školama. Privatne gimnazije u okviru školskog života pružaju veliku podršku učenicima vezanim za razvijanje njihovih interesovanja. Tim pedagoga, psihologa i nastavnog kadra rešiće sa učenicima bilo kakve poteškoće u disciplini i održavati dobru komunikaciju. Privatne gimnazije uz savremene i nespecifične programe, poput Kembridž programa, pružaju učenicima međunarodne mogućnosti.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *